Despre Noi

Baia Muhos

A gyimesközéploki Hidegségpatakán felfele haladva 10 kilométerre érjük el a Muhos patakot. Itt található egy „büdös víz” nevű forrás, melyet az 1960-as évek végén, 1970-es évek elején gyógyfürdőként hasznosítottak egy kétkádas kis helyiségben. Azóta ennek már csak az emlékei maradtak, no meg a helyi lakosok kívánsága, hogy újra szeretnék élvezni a víz jótékony és gyógyító hatásait.

Bazându-se pe acest fapt Prezsmer Emil şi fiul său, Zsolt au început înfiinţarea unei clădiri cu etaj pe 110 metri pătraţi precum şi dezvoltarea împrejurimii. Astfel aşezământul serveşte atât cerinţele locuitorilor din Ghimeş cât şi pretenţiile turiştilor, fiindcă se pot bucura din nou de puterea vindecătoare şi efectele benefice a acestei ape speciale într-un mediu pitoresc, între ciscumstanţe civilizate.

Apele minerale ale Ghimeşului

Apele minerale carbogazoase, hidrogen-sulfuroase şi apele sărate izbucnite din valea Trotuşului,care a intrat în straturile de fliş a Munţii Ciucului în era cretacică şi din pârâurile secundare, sunt mai puţin cunoscute. Între Lunca de Sus şi Lunca de Jos, pe partea stânga a văii Trotuşului pe direcţia nord-est spre sud-est de-a lungul unei linii de refracţie sunt cunoscute câteva ape minerale carbogazoase: apa minerală Komjati Kuruc, grupul de izvoare din Valea Întunecoasă, şi apa minerală din pârâul Antalok. La Valea Întunecoasă pe lângă apă minerală există şi apă hidrogen-sulfuroasă care este utilizată încălzit de Ilona-Băi. Asemenea izvoare hidrogen-sulfuroase sunt cunoscute la Valea Boroş, unde mai devreme a funcţionat şi o staţiune balneară. Mai sunt cunoscute următoarele: apa pucioasă de la Gura lui Csutura, Băile Pucioasă Muhoş din Baraţcoş, apa pucioasă din Puntea Lupului, apa pucioasă din pârâul Bartosok şi izvoarele sărate din Munţii Tarcău. Locuitorii ceangăi a pârâurilor folosesc şi în zilele noastre apele izvoarelor sărate şi pucioase ca apă medicinală, pe care o transportă acasă în bidoane şi încălzit tratează bolile reumatice si dermatologice.